ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – REMOSIS. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7010/09.11.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/11/2017 - 24/11/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «A novel smart trap station as an Internet of Things surveillance solution to remotely count and identify the species of disease-carrying mosquitoes - REMOSIS», Grant agreement No: 691131», (κωδ. έργου:80240), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7010/09.11.2017.

Συνημμένο: 
7010_09-11-2017_prosklisi_remosis_2_2017_7ΤΥΡ4691Ο3-725_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: