ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΠΜΣ «Πληροφορική & Πολυμέσα – Informatics & Multimedia» . Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7594/28.11.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
28/11/2017 - 13/12/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική & Πολυμέσα – Informatics & Multimedia», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο (κωδ. έργου: 80404). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7594/28.11.2017.

Συνημμένο: 
7594_28-11-2017_prosklisi_pms pliroforikis_Ω79Φ4691Ο3-74Β_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: