Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών γιατρού εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης σε Ηράκλειο και Χανιά με αρ.πρωτ.7229/Φ70/05-12-2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
05/12/2017 - 12/12/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών γιατρού εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης σε Ηράκλειο και Χανιά με αρ.πρωτ.7229/Φ70/05-12-2017 προϋπολογισμού δαπάνης 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 12/12/2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Λήξη προσφορών:Τρίτη 12/12/2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: