ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – SMart mobILity at the European land borders (SMILE). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8664/29.12.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/12/2017 - 18/01/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMart mobILity at the European land borders (SMILE)», (κωδ. έργου: 80457), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8664/29.12.2017.

Συνημμένο: 
8664_29-12-2017_prosklisi_smile_Ω9Ο24691Ο3-ΖΥ9_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: