ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ERASMUS+, blended-AIM – Blended Academic International Mobility. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8672/29.12.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/12/2017 - 18/01/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ERASMUS+ – blended-AIM – Blended Academic International Mobility (Grant Agreement Number 2015-1-PT01-ΚΑ203-013100)», το οποίο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδ. έργου: 80220). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8672/29.12.2017.

Συνημμένο: 
8672_29-12-2017_prosklisi_blended_ΩΙΠ24691Ο3-61Β_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: