ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ERASMUS+, I-ACE – International Assisted Communication for Education. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8675/29.12.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/12/2017 - 18/01/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “ERASMUS+ – I-ACE – International Assisted Communication for Education” (Grant Agreement Number 2016-1-PT01-KA201-022812), το οποίο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδ. έργου: 80435). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8675/29.12.2017.

Συνημμένο: 
8675_29-12-2017_prosklisi_i-ace_ΩΔΕΞ4691Ο3-8ΝΖ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: