Προκήρυξη Πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/01/2018 - 03/03/2018

Προκήρυξη Πλήρωσης πέντε (5) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Τμήματα:

1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (1 θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας)

2. Τμήμα Νοσηλευτικής (1 θέση Αναπληρωτή Καθηγητή)

3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (1 θέση Αναπληρωτή Καθηγητή)

4. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (1 θέση Επίκουρου Καθηγητή)

5. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (1 θέση Αναπληρωτή Καθηγητή)

Συνημμένο: 
PROKIRIXI_18.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: