ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής», (κωδ. έργου: 80396). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2733/29.03.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/03/2018 - 16/04/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Κύκλου Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής», (κωδ. έργου: 80396), το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2733/29.03.2018.

Συνημμένο: 
2733_29-03-2018_prosklisi_pms robotikis_5os_78ΓΤ4691Ο3-31Β_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: