ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Innovative Photonics Education in NanoTechnology - iPEN, (κωδ. έργου: 80509). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 3610/04.05.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
04/05/2018 - 21/05/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Innovative Photonics Education in NanoTechnology - iPEN», (κωδ. έργου: 80509), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 3610/04.05.2018.

Συνημμένο: 
3610_04-05-2018_prosklisi_ipen_67384691Ο3-ΘΙΕ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: