Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την εκμετάλλευση των εστιατορίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
08/05/2018 - 11/06/2018

 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με τη με αρ. 180/22-02-2018  Θέμα 7ο Απόφαση της Συγκλήτου του, διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 3083/Φ70/08-05-2018, για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την εκμετάλλευση των εστιατορίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για τη σίτιση των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο και στις εγκαταστάσεις των τμημάτων του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία.  

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: