Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
21/05/2018 - 22/06/2018

Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ ως εξής:

Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Συνημμένο: 
PROKIRIXI_DEP_18.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: