ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - «FORTIKA “Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems”», (κωδ. έργου: 80455). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4720/13.06.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
13/06/2018 - 28/06/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FORTIKA “Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems”», (κωδ. έργου:80455), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4720/13.06.2018.

Συνημμένο: 
4720_13-06-2018_prosklisi_fortika_6ΧΝ54691Ο3-1ΗΖ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: