ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - «Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2017-2018 – MyHealthAvatar - A Demonstration of 4D Digital Avatar Infrastructure for Access of Complete Patient Information», (κωδ. έργου: 80533). Αρ.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
13/06/2018 - 28/06/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2017-2018 – MyHealthAvatar - A Demonstration of 4D Digital Avatar Infrastructure for Access of Complete Patient Information»,  το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, (κωδ. έργου: 80533). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4734/13.06.2018.

Συνημμένο: 
4734_13-06-2018_prosklisi_meyhealthavatar_ethnikis(ergasias)_72ΖΟ4691Ο3-ΥΕΦ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: