ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - «‘ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ‘, (κωδ. έργου: 80605)». Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6356/06.08.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/08/2018 - 10/09/2018

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80605), προσκαλεί [για την κάλυψη πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων] Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6356/06.08.2018.

Συνημμένο: 
6356_06-08-2018_sxedio_prosklisi_didaktoron_elke_tei_2018_orthi_6Κ4Ο4691Ο3-3ΨΔ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: