Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80597). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6384/06.08.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/08/2018 - 05/09/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1)σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, (κωδ. έργου: 80597).  Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6384/06.08.2018.

Συνημμένο: 
6384_06-08-2018_prosklisis_ipostirixsi pms_ΩΓΑΑ4691Ο3-Ι0Υ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: