ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80597). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6385/06.08.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/08/2018 - 05/09/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, (κωδ. έργου: 80597).  Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6385/06.08.2018.

Συνημμένο: 
6385_06-08-2018_prosklisis_ipostirixsi pms_ergasias_66ΠΧ4691Ο3-ΗΥ4_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: