ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation - LIFE16 NAT/GR/000575», (κωδ. Έργου: 80481). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7339/14.09.201

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/09/2018 - 01/10/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation - LIFE16 NAT/GR/000575», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (κωδ. έργου: 80481). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7339/14.09.2018.

Συνημμένο: 
7339_14-09-2018_prosklisi_igic_ergasias_6ΟΥΩ4691Ο3-Ν0Π_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: