ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», (κωδ. Έργου: 80554). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8209/09.10.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/10/2018 - 24/10/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», Grant Agreement:785219, (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8209/09.10.2018.

Συνημμένο: 
8209_09-10-2018_prosklisi_graphenecore2_6ΛΩΛ4691Ο3-1ΧΑ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: