ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – HARMONIzation and ………………….. towards improved stratification, treatment and health policy making, (κωδ. Έργου: 80298). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10673/06.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/12/2018 - 21/12/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (κωδ. έργου: 80298). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10673/06.12.2018.

Συνημμένο: 
10673_06-12-2018_prosklisi_harmonics_2_66ΡΗ4691Ο3-ΦΔΡ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: