ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation - LIFE16 NAT/GR/000575, (κωδ. Έργου: 80481). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10690/06.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/12/2018 - 21/12/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation - LIFE16 NAT/GR/000575», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (κωδ. έργου: 80481). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10690/06.12.2018.

Συνημμένο: 
10690_06-12-2018_prosklisi_igic_4_ΨΙ5Ρ4691Ο3-9ΝΟ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: