ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Next Generation Networked Media over 4G+ Infrastuctures - NEREUS. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1122/29.01.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/01/2019 - 13/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Next Generation Networked Media over 4G+ Infrastuctures - NEREUS», (κωδ. έργου: 80221), το οποίο χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1122/29.01.2019.

Συνημμένο: 
1122_29-01-2019_prosklisi_nereus_ΨΚΚΘ4691Ο3-4ΨΔ._pdf.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: