ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1613/12.02.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/02/2019 - 27/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, (κωδ. έργου: 80597). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1613/12.02.2019.

Συνημμένο: 
1613_12-02-2019_prosklisi_pms_ergasias_2_6ΠΘΦ4691Ο3-ΧΕΒ.pdf_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: