ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών ……….. και Διατροφικών Συμπληρωμάτων - ANTIOX-PLUS». Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1734/14.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/02/2019 - 01/03/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων - ANTIOX-PLUS», (κωδ. έργου: 80609), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1734/14.02.2019.

Συνημμένο: 
1734_14-02-2019_exoplismos_antiox-plus_19PROC004463851_.pdf
1735_14-02-2019_perilipsi_exoplismos_antiox-plus_6ΞΜΒ4691Ο3-Υ7Κ_.pdf
ΤΕΥΔ_1734(2019).doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: