ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2208/22.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/02/2019 - 12/03/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησηςστο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ». Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2208/22.02.2019.

Συνημμένο: 
2208_22-02-2019_prosklisi_elke_ΨΠΧΛ4691Ο3-ΗΘΒ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: