ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 51

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/04/2019 - 10/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους», (κωδ. έργου: 80619). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5193/22.04.2019.

Συνημμένο: 
5193_22-04-2019_prosklisi_pol uliko_2019_ergasias_6ΛΘΡ4691Ο3-_orthi.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: