Διοίκηση Σχολής

Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία
  • η Γενική Συνέλευση

Κοσμήτορας της Σχολής : Καθηγήτρια Ανδρουλάκη Ζαχαρένια 

Γραμματεία Σχολής: Περβολαράκη Μαρία

 

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται ως εξής:

Κοσμήτορας Σ.Ε.Υ.Π. ως Πρόεδρος
Ανδρουλάκη Ζαχαρένια, Καθηγήτρια  του Τμήματος Νοσηλευτικής  (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2020) με αναπληρωτή την Πατελάρου Ευριδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρο  του Τμήματος Νοσηλευτικής (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2019).

Πρόεδροι Τμημάτων
Πατελάρου Ευριδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής με αναπληρωτή τον Κριτσωτάκη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2019).
Μαρκάκης Γεώργιος, Καθηγητής  Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2019).

Εκλεγμένα Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (με θητεία από 23.04.2018 μέχρι 31.08.2019)
Παπαδακάκη Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια
Προκοπάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Ράτσικα Νικολέτα, Λέκτορας

Εκλεγμένα Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Νοσηλευτικής (με θητεία από 29.05.2018 μέχρι 31.08.2019)
Κριτσωτάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Ροβίθης Μιχαήλ, Λέκτορας
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, Λέκτορας

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
Τζαγκαράκη Ελευθερία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής με αναπληρωτή τον Ασημινάκη Μανούσο, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής (με θητεία από 08.12.2017 έως 31.08.2019).

Εκπρόσωποι φοιτητών.
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών. Παρά τη σχετική πρόσκληση από την Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης του.
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών  φοιτητών. Παρά τη σχετική πρόσκληση από την Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης του.