Προπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας συγκροτείται από τα Τμήματα:

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής έχουν προσαρμοστεί στα νεότερα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της τεχνολογίας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα που αφορούν την υγεία του ανθρώπου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στα τμήματα της Σχολής οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και την ομαλή ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό στο χώρο της υγείας. Ένας χώρος που απαιτεί συνεχή επιμόρφωση με τη διά βίου εκπαίδευση και τη συμμετοχή στην έρευνα, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόοδο της επιστήμης σε κάθε επιστημονική περιοχή.